Advies & audits

Onze expertise in controle en bedrijfsadvisering

Powerling biedt een controle- en adviestraject aan waarbij een gekwalificeerde, onpartijdige taalspecialist een deskundige beoordeling geeft over de kwaliteit van de meertalige communicatie van de klant. Eerst bepaalt de specialist in hoeverre aan de bedrijfsstandaarden en de bestaande vertaal- en content managementprocedures is voldaan. Daarna geeft hij verbeterpunten aan.

Onze audits bestaan uit het evalueren van bestaande en lopende activiteiten, bestaande informatiestromen, huidige en toekomstige behoeften, vertaaldatabases, archieven, terminologie, en het beschikbare budget dat toegewezen is door de verschillende afdelingen, kanalen en leveranciers.

Powerling auditors volgen de werkwijze van de International Organization for Standardization (ISO) en houden zich aan de norm van Bureau Veritas-CERTITRAD. Zo wordt elke audit systematisch uitgevoerd. Onze auditors leggen alle informatie nauwkeurig vast om te kunnen bepalen in hoeverre de organisatie voldoet aan de standaardvereisten op de betreffende gebieden. Naast zaken die niet voldoen (aan de auditorsnorm) stellen zij potentiële zwakke plekken en verbeterpunten vast.

Auditing houdt in dat alle betrokkenen nauwkeurig onderzocht en ondervraagd worden om inzicht te krijgen en te delen in het bestaande of toekomstige systeem. Powerling audits vormen hoe dan ook een belangrijk middel om de organisatie doorlopend te blijven verbeteren en succes te waarborgen.

Onze auditors:
  • Stellen vast in hoeverre elementen in een bepaald systeem aan de norm voldoen
  • Beoordelen of een bedrijf met bepaalde maatregelen zijn doelstellingen kan halen
  • Doen aanbevelingen om systemen te verbeteren en de efficiëntie te verhogen