CEO's

Pierrick & Anette Mathieu
Medeoprichters Powerling

"Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het milieu en treffen voortdurend nieuwe maatregelen om ons milieu positief te beïnvloeden.

Wij zijn een familiebedrijf dat zeer gehecht is aan de waarden overdracht en respect. Het is voor ons essentieel om aan de toekomstige generaties een wereld door te geven die vrouwen en mannen respecteert en de natuurlijke hulpbronnen om ons heen in stand houdt.

Wij willen op ons niveau deelnemen aan deze positieve verandering en onze voorbeeldfunctie vervullen."

Wij zijn b corp-gecertificeerd!

Sinds juli 2023 zijn we officieel gecertificeerd, wat onze positie versterkt als toegewijde speler op het gebied van wereldwijd contentbeheer, met als doel een positieve factor voor verandering te zijn. Een meer inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve verandering.

Voor Powerling betekent het behalen van de B Corp-certificering het begin van een nieuw hoofdstuk. We zijn vastbesloten om door te gaan op de ingeslagen weg en onze inzet voor transparantie, gelijkheid, diversiteit en inclusie te versterken. Ons streven om een verantwoordelijker en duurzamer bedrijf te worden is een prioriteit die we zullen blijven volgen.

Professionele ontwikkeling en opleiding

Alle medewerkers moeten met plezier 's ochtends het kantoor binnenlopen. Er wordt naar hen geluisterd en met hen overlegd om hun werkervaring tot een succes te maken.

Wij zorgen ervoor dat het evenwicht tussen werk en privé wordt gerespecteerd en gehandhaafd. Elke medewerker krijgt gedurende de dag en het hele jaar tijd voor rust en ontspanning.

Powerling verhoogt voortdurend het expertiseniveau van haar teams, zowel via traditionele opleidingsprogramma's, naargelang de behoeften van elk individu, als via interne opleiding. Kennis delen en beschikbaar stellen van "zij die het weten" aan "zij die het nog niet weten" is de regel bij Powerling.

De collectieve intelligentie wordt elke week bij Powerling gehonoreerd via brainstormlunches over uiteenlopende onderwerpen, voornamelijk rond de laatste innovaties en best practices op de markt.

Gelijke kansen, respect voor diversiteit en inclusiviteit

Wij pretenderen een inclusief bedrijf te zijn en staan open voor integratie van iedereen. Wij respecteren anderen en discrimineren niet op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit, lichamelijke handicap, huidskleur, ras, sociale status, religie of politieke overtuiging.

Powerling maakt er een erezaak van om pariteit te respecteren met een evenwicht tussen mannen en vrouwen op alle functieniveaus.

Deze mix komt tot uiting in onze twee medeoprichters, Pierrick Mathieu en Anette Van de Loo, die getrouwd zijn en het bedrijf samen leiden.

Welzijn van medewerkers

De bureaus zijn in hoogte verstelbaar zodat medewerkers zowel zittend als staand kunnen werken, wat de concentratie en de gezondheid op lange termijn ten goede komt. Elke werkplek is uitgerust met ergonomische stoelen, een dubbel scherm en een eigen opbergruimte.

De kantoren bieden echte leefruimtes met een grote uitgeruste keuken en tafeleilanden.

De teams van Powerling France beschikken over een tafelvoetbalspel, een moderne privé fitnessruimte en douches, zodat de teams 's ochtends voor het werk, tijdens de lunchpauze of aan het eind van de dag kunnen sporten.

Anticorruptie en belangenconflicten

Wij houden ons aan strikte regels tegen omkoping en belangenconflicten voor zowel onze klanten als onze partners.

Wij aanvaarden geen enkel gebaar van onze partners en opdrachtnemers dat kan worden uitgelegd als een aansporing tot samenwerking of om samenwerking aan te moedigen.

Ook benaderen wij onze klanten niet om contactpersonen aan te moedigen met ons samen te werken in ruil voor voordelen.

Eerlijke concurrentie

Wij pleiten voor gelijke kansen en een keuze van dienstverleners die uitsluitend wordt gemaakt op basis van de adequaatheid tussen de geuite behoefte en de gedane belofte.

Powerling aanvaardt en steunt zonder voorbehoud het beginsel van eerlijke concurrentie en verbiedt alle oneerlijke praktijken zoals prijsafspraken, exclusieve contracten en kartels,...

Vertrouwelijkheid

Powerling zet zich in voor de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle fysieke en elektronische informatiemiddelen van het bedrijf om de naleving van wettelijke, operationele en contractuele principes te waarborgen.

Gedragscode

Wij hebben een gedragscode ontwikkeld waaraan elke Powerling-leverancier zich moet houden, gebaseerd op de waarden kwaliteit, transparantie, eerlijkheid, respect en non-discriminatie.

Bovendien verlangen wij van al onze in Frankrijk gevestigde leveranciers dat zij ons eenmaal per jaar hun door de Urssaf afgegeven waakzaamheidscertificaat overleggen, waaruit blijkt dat zij regelmatig hun socialezekerheidsbijdragen betalen, teneinde zwartwerken te bestrijden.

Engagement en sponsoring

De eindejaarsgeschenken aan de Franse teams worden gekocht bij de vereniging LEO Club Lille Pévèle Mélantois, die winterpakketten uitdeelt ter ondersteuning van mensen in nood.

Powerling sponsort het Franse erfgoed met meer dan € 8.000,- die voor 2022 met de Fondation Notre Dame is verlengd.

Steun voor aangepaste of sociale ondernemingen

Waar mogelijk wil Powerling samenwerken met bedrijven die gehandicapten of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Dit is het geval met EA'TERS, bij wie wij onze goodies hebben besteld, en Solidarité Informatique, aan wie wij onze computerapparatuur toevertrouwen voor recycling en/of hergebruik; twee aangepaste bedrijven die gehandicapten in dienst nemen en werken aan beroepsreïntegratie.

Bij Powerling zijn we ervan overtuigd dat ieder van ons op zijn eigen niveau moet handelen om zijn impact op het milieu te minimaliseren. Wij vinden dat een bedrijf het goede voorbeeld moet geven en daarom maken wij al onze medewerkers bewust van de eco-verantwoordelijke houding die zij moeten aannemen en van de noodzaak om te werken aan een schoner en respectvoller milieu.

Wij hebben een milieuhandvest opgesteld om aan te tonen dat respect voor het milieu geen rem is op de groei, maar juist een factor van ontwikkeling: het draagt bij tot de verbetering van het imago van de onderneming en tot de toenadering van alle spelers rond gemeenschappelijke waarden.

Vermindering papiergebruik

 • We gebruiken gerecycled papier en printen dubbelzijdig.
 • Wij printen geen e-mail, tenzij dit zeer noodzakelijk is.
 • Wij beperken schriftelijke correspondentie en wisselen onze gegevens uit via een USB-stick.
 • Wij drukken liever in zwart-wit dan in kleur.
 • We hergebruiken bedrukt papier als kladpapier.
 • Archivering gebeurt per computer.

Verminderen elektriciteitsverbruik

 • Wij hebben in al onze kantoren en leefruimtes al onze lampen vervangen door spaarlampen.
 • Alle computerapparatuur, huishoudelijke apparaten en de Wi-Fi-terminal worden 's avonds en in het weekend uitgeschakeld (niet alleen op stand-by gezet).
 • We verwarmen de kantoren tot maximaal 19°.

Afval verminderen, sorteren en recyclen

 • We sorteren al het afval en elk kantoor heeft een afvalbak.
 • Onze printer worden door een specialist gerecycled.
 • We recyclen al onze kantoorbenodigdheden
 • Wij gebruiken geen wegwerpservies (plastic of karton) maar alleen herbruikbaar servies (aardewerk, glas, roestvrij staal...)
 • Al onze schoonmaakproducten worden geselecteerd op basis van hun impact op het milieu.

Onze reizen optimaliseren

Wij reizen bij voorkeur te voet of met het openbaar vervoer en wij groeperen onze afspraken zoveel mogelijk op basis van geografisch gebied of geven de voorkeur aan het digitale formaat op afstand.

Betrokken leveranciers en dienstverleners selecteren

Wij kiezen onze leveranciers en dienstverleners op basis van hun milieuaanpak en streven ernaar zoveel mogelijk te werken met bedrijven die zo dicht mogelijk bij onze vestigingen zijn gevestigd.

NEWS : Powerling heeft onlangs de WCS Group overgenomen.

Klik hier voor meer informatie!