Uw juridisch en financieel vertaalbureau

24/7 beschikbaarheid

24/7 beschikbaarheid

Een vast team, dat in alle tijdzones aanwezig en 24/7 bereikbaar is, garandeert een snelle reactie op al uw projecten, zelfs de grootste! Wij kunnen u in minder dan een uur offerte doen.

Absolute vertrouwelijkheid

Absolute vertrouwelijkheid

Totale vertrouwelijkheid van uw content, dankzij ondertekende geheimhoudingsovereenkomsten met onze linguïsten, een protocol voor het verzenden en ontvangen van versleutelde documenten, en al uw documenten gehost op onze interne servers.

20 jaar ervaring

20 jaar ervaring

Met meer dan 20 jaar ervaring op juridisch en financieel gebied, een netwerk van 600 gespecialiseerde linguïsten en ISO 17100-certificering staat Powerling garant voor vertalingen van de hoogste kwaliteit.

Beëdigde vertaling

Ons team van vertalers en deskundigen kan al uw beëdigde vertalingen in de kortst mogelijke tijd uitvoeren. Zo worden uw beëdigde documenten erkend door de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten. Deze als eensluidend gewaarmerkte vertalingen van de originele documenten zijn officieel en dus acceptabel voor de autoriteiten.

Juridische vertalingen

Powerling is tegenwoordig de trouwe partner van vele advocaten- en notariskantoren voor de vertaling van dagvaardingen, contracten en vonnissen. Wij werken met deskundige vertalers, van wie sommigen voormalig advocaat of jurist zijn. Er is geen ruimte voor fouten als het gaat om uw juridische content. Onze teams gebruiken de meest toepasselijke termen en uitdrukkingen. Indien nodig passen wij uw content ook aan de in uw land geldende voorschriften aan.

Arbitrage-uitspraken – Dagvaardingen – Vonnissen – Beschikkingen – Vertrouwelijkheidsovereenkomsten – Aandeelhoudersovereenkomsten – Volmachten – Statuten – Algemene voorwaarden – Verzekeringspolissen – Bankgaranties – Contracten – Termenlijsten – Octrooien – Huurovereenkomsten – Verkooptoezeggingen – Cao's

Financiële vertalingen

Wij zijn ook de dienstverlener bij uitstek voor veel financiële afdelingen voor de vertaling van hun URD's, financiële verslagen en persberichten. Onze gespecialiseerde vertalers passen uw content aan met de meest geschikte terminologie.

Beursanalyses – Rapportage – URD – Jaarrekeningen – Balansen – Persberichten – Prospectussen – Vermogensbeheerrapporten – Due Diligence-rapporten – Memoranda – Opdrachtbrieven

Een niet aflatende response

Onze teams kunnen in zeer korte tijd vertalingen van enkele duizenden pagina's in vele talen verzorgen.

We kunnen zelfs verschillende teams van vertalers op hetzelfde project zetten, waarbij we erop toezien dat de terminologische samenhang gewaarborgd is. Zo blijft de doorlooptijd minimaal en de kwaliteit maximaal.

Er is ook een koeriersdienst beschikbaar om de uitwisseling van documenten in het kader van een beëdigd vertaalproject met originelen te versnellen.

Onze teams staan tot uw beschikking om in uw dringende behoeften te voorzien en u oplossingen op maat aan te bieden.

Casestudy: Een beëdigde vertaling van 75.000 woorden in 4 dagen

In 2019 benaderde een groot Luxemburgs advocatenkantoor Powerling met een dringend verzoek om aan een beëdigde vertaling van een arbitraal vonnis.

Dit document moest uit het Engels in het Frans worden vertaald, door een deskundige in het Groothertogdom Luxemburg worden beëdigd en vóór de zitting worden afgeleverd.

Dankzij haar toegewijde teams en uitgebreide netwerk van linguïsten kon Powerling de beëdigde vertaling van dit 75.000 woorden tellende document binnen 4 dagen en binnen de deadline afleveren!

Gegarandeerde vertrouwelijkheid en beveiliging

Met de bij de projecten betrokken vertalers worden structureel vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekend en op verzoek kunnen wij ook vertrouwelijkheidsovereenkomsten met onze klanten ondertekenen.

De uitwisseling van bestanden kan plaatsvinden via onze beveiligde en zelf gehoste platforms om de integriteit en beveiliging van uw gegevens en projecten te garanderen, ook de meest vertrouwelijke. Er zijn diverse oplossingen beschikbaar, van SFTP tot SaaS-platforms.

Afhankelijk van de typologie van uw projecten en de vereiste mate van vertrouwelijkheid, kunnen wij u ook een instrument ter beschikking stellen om uw gegevens te anonimiseren. Hierbij worden bestanden niet naar resources verzonden en kunt u tevens bepaalde elementen van de content wijzigen om ze te vervangen door dummygegevens en zo uw gegevens uniek te maken (eigennamen en plaatsnamen bijvoorbeeld).

Tijdens het proces zijn uw projecten altijd veilig en blijven ze strikt vertrouwelijk.

Casestudy: Ontwikkeling van een anonimiseringsplatform

Op een verzoek van een groot accountantskantoor voor de vertaling van een zeer vertrouwelijk project, ontwikkelde Powerling intern een anonimiseringsplatform dat automatisch de namen van bedrijven en belanghebbenden verwijdert voordat de content aan de vertalers wordt doorgegeven. Daarnaast kan het vertaalwerk uitsluitend via het platform worden uitgevoerd, waarbij de content niet kan worden gekopieerd/geplakt en er geen screenshots kunnen worden gemaakt.

Onze diensten voor juridische content

Ze vertrouwen ons

Laten we het samen over uw projecten hebben

NEWS : Powerling heeft onlangs de WCS Group overgenomen.

Klik hier voor meer informatie!