article img

PRESS STATEMENT

Directeur Powerling blikt terug op geleerde lessen na tumultueus jaar: "Freelancers zijn de ruggengraat van onze organisatie".

Overname bedrijven WCS door Powerling verliep niet vlekkeloos. COO van Powerling Valentine Antoine blikt terug op een tumultueus jaar. "Achteraf gezien hadden we eerder contact moeten opnemen met freelancers en meer begrip moeten tonen. Dit is een waardevolle les geweest en het spijt ons oprecht voor alle tolken, vertalers en vertaalbureuas die nadeel hebben ondervonden."


Het zal niemand zijn ontgaan dat Powerling zwaar is bekritiseerd door talloze freelancers die zagen dat door WCS gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Powerling heeft onlangs een reeks gesprekken afgerond met het bestuur van de VViN. Deze waren uiteraard gericht op de ontwikkelingen rond de overname van de verschillende bedrijven en de manier waarop Powerling met de situatie is omgesprongen. Het eindigde met een officiële waarschuwing van de VViN, die het bedrijf zeer serieus neemt. Valentine Antoine, partner en COO Europe over de uitkomst van deze gesprekken:

"We zijn het bestuur van de VViN dankbaar dat we de kans hebben gekregen om onze visie te delen en te reageren op de kritiek. Het is ons duidelijker dan ooit hoe belangrijk samenwerking is tussen bureaus en freelancers en tussen bureaus onderling. De snelheid waarmee de bedrijven zijn overgenomen, is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid van onze communicatie, in het bijzonder met de groep die voor ons zo belangrijk is: de freelancers. Het is zonneklaar dat we het beter hadden moeten doen. Achteraf gezien hadden we eerder contact met hen moeten opnemen en meer begrip moeten tonen. Dit is een waardevolle les geweest. Zij vormen de ruggengraat van onze organisatie. We verheugen ons op verdere groei op een manier die ten goede komt aan degenen met wie we samenwerken, nu en in de toekomst. Plezierige en nauwe samenwerking met freelancers heeft nu meer dan ooit grote prioriteit. We bieden onze oprechte excuses aan aan alle tolken, vertalers en vertaalbureaus die nadeel hebben ondervonden."

 

NEWS : Powerling heeft onlangs de WCS Group overgenomen.

Klik hier voor meer informatie!