Tolken

Waar vertalers werken met geschreven communicatie, vertalen tolken het gesproken woord op betrouwbare wijze in verschillende talen.

In een meertalige omgeving heb je niet alleen een grondig begrip van de talen nodig, maar ook van de bijbehorende culturen. Tolken streven ernaar een bijeenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen, alsof alle aanwezigen dezelfde taal spreken.

Powerling heeft door haar werkzaamheden voor de Europese Unie jarenlange ervaring met tolken. Zo hebben tolken ten minste vijf jaar ervaring in hun vakgebied en vertalen zij uitsluitend naar hun moedertaal. Wij selecteren onze tolken op hun kennis van taal en cultuur en op hun luister-, begrips- en formuleringsvaardigheden.