Juridisch & financieel

Immigratiedocumenten

Powerling werkt met veel advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in immigratie in de VS, Europa en Azië.

We leveren altijd gecertificeerde, accurate vertalingen van immigratiedocumenten waarbij we de originele opmaak zo duidelijk mogelijk reproduceren..

Voor advocatenkantoren hanteren we vaste tarieven voor bepaalde documenten om de kosten te verlagen en het proces te optimaliseren - vooral bij spoedopdrachten.

Responstijd en spoedservice

Wij begrijpen het belang van deadlines van juridische en financiële documenten. Powerling heeft duizenden pagina's naar meerdere talen vertaald binnen zeer krappe deadlines.

We verdelen de projecten zorgvuldig over vakkundige vertaalteams die er tegelijk aan werken om de verwerkingstijd te verkorten terwijl de consistentie in het document toch behouden blijft.

Vertrouwelijkheid

Wij kunnen geheimhoudingsovereenkomsten met u ondertekenen en een beveiligde FTP-verbinding aanbieden zodat u uw documenten kunt delen en we tegelijkertijd vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Bovendien ondertekenen al onze vertalers eveneens een geheimhoudingsovereenkomst alvorens aan de slag te gaan met uw projecten.

Voor vertrouwelijke en gevoelige teksten beschikken we over technologie om e-mails en documenten te versleutelen. Uw projecten en onze communicatie zijn altijd veilig en vertrouwelijk.

Onze expertise

Wij hebben veel ervaring met juridische en financiële vertalingen:

Uw documenten

Juridisch
 • Arbitrageprocedures
 • Conclusies
 • Bevelen
 • Vertrouwel ijkheidsovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Privacybeleidsdocumenten
 • Volmachten
 • Statuten
 • Algemene voorwaarden
 • Verzekeringspolissen
 • Zekerheidsstellingen door banken
 • Overeenkomsten voor inkoop van eigen aandelen
 • Leningsovereenkomsten
 • Financieringsovereenkomsten
 • Securitisatieovereenkomsten
 • Bankgaranties
 • Conditielijsten
 • Octrooien
 • Onderhoudsovereenkomsten
 • Leaseovereenkomsten
 • Marketingovereenkomsten
 • Voorlopige koopovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Collectieve arbeidsovereen-komsten
 • Intentieverklaringen
Financieel
 • Analyses van aandelenkoersen
 • Rapportages
 • Jaarrekeningen
 • Balansen
 • Economische analyses
 • Witboeken
 • Notulen
 • Persberichten
 • Prospectussen
 • Rapporten over vemiogensbeheer
 • Bedrijfsgegevens
 • Due diligence-rapporten
 • Memoranda
 • Mission statements
 • Essentiffle beleggersinformafi
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Nieuwsbrieven
 • Presentaties van financièle producten
 • lnschrijvingsformulieren

Uw expertise

Juridisch
 • Arbitrage
 • Civiele procedure
 • Ondernemingsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Handelsrecht
 • Financieel recht
 • Intellectuele eigendom en auteursrecht
 • ICT-recht
 • Vastgoedrecht
 • Sociaal recht
Financieel
 • Kapitaalmarkten
 • Aandelen
 • Banksector
 • Bedrijfsfinancieringen
 • Fusies en overnames
 • Private equity
 • Financièle columns
 • Accountancy
 • Bedrijfseconomie

Onze Opdrachtgevers

Juridisch
 • Advocatenkantoren
 • Juridische afdelingen van multinabonals
 • Verzekeraars
Financieel
 • Retailbanken
 • Investeringsbanken
 • Private banking
 • Financièle afdelingen van multinationals
 • Overheidsinstanties
 • Adviesbureaus
 • Brokers

Gespecialiseerde vertalers

Naast onze in-house vertalers maakt Powerling gebruik van een netwerk van meer dan 600 professionele vertalers met een gedegen juridische en financiële achtergrond.

Ze combineren met hun talenkennis met hun technische vaardigheden en vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Naast hun hun acadmische opleiding hebben deze voormalige bankiers en juristen een vertaal- of tolkopleiding voltooid van ten minste vier jaar.

Onze taalspecialisten:

 • Onze vertaalspecialisten vertalen alleen naar hun moedertaal
 • Wij hebben een eigen methode ontwikkeld voor de werving van vertalers en correctoren
 • De projectmanager is contactpersoon voor alles wat met taal te maken heeft

Kwaliteitscontrole:

 • Onze vertalers worden regelmatig getest en geclassificeerd
 • Onze opdrachtgevers krijgen een tevredenheidsenquête toegestuurd
 • Aanpassingsverzoeken worden binnen 48 uur afgehandeld

Technologische voorsprong

Vertrouwelijkheid

Op verzoek ondertekenen wij een <strong>geheimhoudingsovereenkomst</strong> met u en bieden we een <strong>veilige FTP-verbinding</strong> zodat u uw documenten kunt delen en we tegelijkertijd vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Bovendien ondertekenen al onze vertalers die betrokken zijn bij uw project een geheimhoudingsovereenkomst en zijn zij gebonden aan onze algemene inkoopvoorwaarden. Zij zijn aansprakelijk als zij informatie vrijgeven.

Op verzoek kunnen wij ook e-mails en bestanden versleutelen.

Certificeringen

Wij bieden de volgende soorten vertalingen aan:

 • Gespecialiseerde vertalingen
 • Beëdigde vertalingen
 • Gewaarmerkte vertalingen

strong>Beëdigde vertalingen
Powerling biedt zowel beëdigde als niet-beëdigde vertaaldiensten aan. Om een vertaling te beëdigen zet de vertaler zijn stempel en handtekening op de vertaling en hecht deze aan het brondocument. Hij verklaart hiermee verantwoording te kunnen afleggen voor de vertaling bij de rechtbank. Documenten van de burgerlijke stand (bijvoorbeeld trouw- of geboorteaktes, identiteitsbewijzen, etc.) moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler, die Powerling kan aanbieden.

Beëdigde vertalingen (Europa):

Prijs van beëdigde vertalingen
De prijzen voor beëdigde vertalingen liggen in Europa hoger dan die voor niet-beëdigde vertalingen, doordat zij toelaatbaar zijn in de rechtbank en gebruikt mogen worden voor administratieve doeleinden. Daardoor zijn zij van grote waarde. De officiële status rechtvaardigt de extra kosten van de beëdigde vertaling en maakt deze zijn investering ruim waard.

Deadlines voor beëdigde vertalingen
Aangezien beëdigde vertalingen toelaatbaar zijn in de rechtbank, moet de vertaler zich baseren op de originele, papieren versie van het document en eenzelfde document leveren. Dat betekent dat een beëdigde vertaling meer tijd kost (gemiddeld twee tot drie dagen) dan een niet-beëdigde vertaling.

Grote vertalingen en spoedopdrachten

Powerling is wereldwijd vertegenwoordigd en dus 24/7 beschikbaar, het hele jaar door. Wij begrijpen het belang van deadlines, zeker als het gaat om juridische en financiële informatie.

Dankzij onze internationale vestigingen kunnen wij uw documenten snel verwerken, waardoor ù zich op uw core business kunt concentreren. We staan ook voor u klaar als u snel omvangrijke teksten vertaald wilt hebben. Powerling heeft duizenden pagina's naar meerdere talen vertaald binnen zeer krappe deadlines. We verdelen de projecten zorgvuldig over vakkundige vertaalteams die er tegelijk aan werken om de verwerkingstijd te verkorten terwijl de consistentie toch behouden blijft.

Case Studies

 • Nike WORLD Legal - preferred supplier

  Legal & commercial contracts, handbooks, financial reports 1,265,000 woorden in 25 talen

 • GLOBAL FUND

  Legal & commercial contracts, financial reports 1,065,000 woorden in 10 talen

 • COMPUTER ASSOCIATES - financiële en juridische afdeling

  Legal & commercial contracts, financial reports 1,000,000 woorden in 2 talen

 • MC KINSEY

  Commerciële contracten, ondernemingsplannen, verslagen 328,000 woorden in 5 talen

 • KPMG - preferred supplier

  Contracten, presentaties, jaarverslagen, sectorspecifieke analyses 214,000 woorden in 5 talen

 • ARCELOR - financiële en juridische afdeling

  Algemene handleidingen, juridische contracten, ontwikkelingsverslagen 192,000 woorden in 2 talen

 • DECATHLON (OXYLANE GROUP) - financiële en juridische afdeling

  Juridisch contract, ontwikkelingsrapporten 224,000 woorden in 2 talen

 • AUCHAN - financiële en juridische afdeling

  Juridische contracten 94,000 woorden in 5 talen