Life sciences

Van klinische proeven tot productlancering

Wij bieden een breed scala aan diensten die in de meeste vertaal- en lokaliseerbehoeften in de life sciences-sector voorzien.

We vertalen bijvoorbeeld technische documentatie, klinische onderzoeken, juridische en regelgevingsdocumenten, marketingteksten, websites en software.

Kennis van medisch taalgebruik

Powerling vertalers hebben een grondige kennis van veiligheid, gebruikersdocumentatie en de gehele commerciële productieketen in de life sciences-sector.

Daarnaast werken we samen met artsen en apothekers die zo nodig vertalingen valideren. Zij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw documenten.

Kostenbesparend met een snelle oplevering

Met onze CAT-tool (computerondersteunde vertaling) Déjà Vu, kunnen wij de vertaalkosten met 30% verlagen en uw vertaling sneller leveren.

Bovendien is Déjà Vu uitermate geschikt om terminologie te beheren, vertaalgeheugens aan te leggen en alle documenten in meerdere talen te archiveren.

Onze expertise in de life sciences-sector

Een overzicht van onze ervaring in uw sector:

Uw documenten

 • Patiëntinformafiebladen
 • Patiëntstatussen
 • Bijlagen I, Il en III (samenvattingen van productkenmerken, bijsluiters en labels) in 23 talen (templates voor de EMA-regio)
 • Ziekenhuisrapportages
 • Overeenkomsten met ziekenhuizen, gegevensuitwisseling en onderzoeksovereenkomsten
 • Documenten over bewaking van nieuwe geneesmiddelen
 • Dossiers voor markttoelating, toxicologische studies, studies voor markttoelating
 • Productinformafiebladen, gebruiksaanwijzingen en medische hulpmiddelen
 • Protocollen, samenvattingen en aanpassingen
 • Publicaties
 • Keuringsrapporten voor verzekeraars
 • Inspectierapporten en bestuudijke en juridische stukken
 • Uittreksels, posters
 • Medische tijdschriften
 • Recepten
 • Innovatiepitches
 • Dermatologie, reumatologie, cardiologie, orthodontie, oncologie
 • Medische terminologielijsten
 • Medische teksten
 • Patiëntdossiers
 • Psychologische rapporten
 • Medische multimediatoepassingen
 • Patiëntuitkomsten
 • Richtlijnen voor medicinale behandelingen
 • Farmacologische studies
 • Etiketten
 • Bereidingsvoorschriften en richtlijnen voor toediening
 • Toxicologische rapporten

Uw expertisedomeinen

 • Biochemie en analytische chemie
 • Anesthesiologie
 • Biotherapie
 • Cardiologie
 • Cosmetica
 • Dermatologie
 • Diabetologie
 • Endocrinologie
 • Gastro-enterologie
 • Genetica
 • Immunologie
 • Infectieziekten
 • Intensive care
 • Interne geneeskunde
 • Diergeneeskunde en diergezondheid
 • Microbiologie
 • Nefrologie
 • Neurologie
 • Oncologie
 • Kindergeneeskunde
 • Farmacokinetiek en farmacodynamiek
 • Farmacologie
 • Psychiatrie
 • Reumatologie
 • Toxicologie en vasculaire chirurgi

Onze Opdrachtgevers

 • Gespecialiseerde communicatiebureaus voor de medische wereld
 • Farmaceufische industrie
 • Officiéle organisatie
 • Medische instellingen
 • Deelgebieden in de farmaceutische industrie en het medisch onderwijs

Kennis van het taalgebruik in de life sciences-sector

Powerling vertalers hebben een grondig begrip van veiligheid, gebruikersdocumentatie en de gehele commerciële productieketen in de life sciences-sector.

Onze vertalers weten dat er binnen medische en farmaceutische vertalingen vele verschillende categorieën, subcategorieën en sectoren bestaan. Zij kennen de terminologie door en door en weten welke schrijfstijl wanneer van toepassing is.

Daarnaast werkt Powerling met artsen en apothekers die in het belang van onze opdrachtgevers een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Iedere professional beschikt over gespecialiseerde vakkennis en een uitstekende beheersing van de relevante talen om onze teams te ondersteunen en te controleren.

Onze taalspecialisten:

 • Onze vertaalspecialisten vertalen uitsluitend naar hun moedertaal
 • Wij hebben een eigen methode ontwikkeld voor de werving van vertalers en correctoren
 • De projectmanager is uw contactpersoon voor alles wat met taal te maken heeft

Kwaliteitscontrole:

 • Onze vertalers worden regelmatig getest en geclassificeerd
 • Onze opdrachtgevers krijgen een tevredenheidsenquête toegestuurd
 • Aanpassingsverzoeken worden binnen 48 uur afgehandeld

Technologische voorsprong:

Vertrouwelijkheid

We zijn ons zeer bewust van het belang van vertrouwelijkheid in uw bedrijfssector en nemen daarom alle noodzakelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw documenten en alle informatie die u ons stuurt te waarborgen.

Op verzoek ondertekenen wij een geheimhoudingsovereenkomst met u en bieden u een beveiligde FTP-verbinding aan, zodat u uw documenten kunt delen en we tegelijkertijd vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Bovendien ondertekenen al onze vertalers die betrokken zijn bij uw project een geheimhoudingsovereenkomst en zijn zij gebonden aan onze algemene inkoopvoorwaarden. Zij zijn aansprakelijk als zij informatie vrijgeven.

Op verzoek kunnen wij ook e-mails en bestanden versleutelen.

Medische vertalingen in Europa

Binnen de Europese Unie (EU) zijn er drie richtlijnen voor de verkoop van medische hulpmiddelen. Deze richtlijnen bepalen eveneens de vertalingsvereisten voor deze producten. Er bestaan veel overeenkomsten tussen de vertalingsvereisten van de landen, maar het is belangrijk op te merken dat EU-lidstaten niet het recht hebben om aparte vereisten op te stellen voor medische hulpmiddelen.

De drie richtlijnen zijn de volgende:

 • Richtlijn 93/42/EEG medische hulpmiddelen – Deze richtlijn heeft betrekking op een verscheidenheid aan medische hulpmiddelen.
 • Richtlijn 90/385/EEG actieve implanteerbare medische hulpmiddelen – Deze richtlijn heeft specifiek betrekking op actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.
 • Richtlijn 98/79/EEG medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek – Deze richtlijn heeft betrekking op medische hulpmiddelen die gebruikt worden om weefsel, bloed en andere vloeistoffen te analyseren.

In EU-richtlijnen worden medische hulpmiddelen en accessoires in categorieën ingedeeld op basis van het risico van letsel bij patiënten, gebruikers en omstanders:

 • Categorie I: laag risico
 • Categorie II A en II B: gemiddeld risico
 • Categorie III: hoog risico

Al naargelang de categorie kunnen de vertalingsvereisten steeds complexer worden. Zo moeten de hulpmiddelen met een hoger risico in categorie II en III en de meeste hulpmiddelen in categorie I gecertificeerd worden door een derde en een bij de EU geregistreerde vertegenwoordiger.

Case studies

 • LABORATOIRES INNOTECH INNOTHERA

  Normen voor compliance, bijsluiters en wijzigingen in bijsluiters 1,800,000 woorden naar het Engels

 • AMERICAN MEDICAL SYSTEMSS

  Bijsluiters, protocollen, juridische en commerciële overeenkomsten en financiële verslagen 800,000 woorden in 2 talen

 • IMS HEALTH

  Bijsluiters, normen voor compliance, contracten en vergunningen 405,000 woorden in 5 talen

 • LABORATOIRE BOIRON

  Testrapporten, bijsluiters en normen voor compliance 300,000 woorden in 8 talen

 • TEOXANE

  Verkoopovereenkomsten, bijsluiters & ingrediënten, deskundigenverslagen en verpakkingen 800,000 woorden in 8 talen

 • LABORATOIRE ELUSEPT

  Deskundigenverslagen, bijsluiters, wijzigingen in bijsluiters (naar aanleiding van de verordening REACH uit december 2006) 200,000 woorden in 8 talen

 • LABORATOIRES PFIZER

  Normen voor compliance, bijsluiters en ingrediënten en websites 288,000 woorden in 6 talen

 • AFFSAPS - Frans geneesmiddelenbureau

  Protocollen, vergunningen en ontwikkelingsverslagen 280,000 woorden in 6 talen